Zo werkt een incassoprocedure

Incassodienst

Incasso kan worden omschreven als een manier om u te helpen het geld te krijgen dat u verschuldigd is. Er is een dienst verleend, een product geleverd – maar de ontvanger heeft nog niet betaald. Natuurlijk kan hier ook een ongeluk gebeuren en geen slechte bedoelingen. Een schuld werd echter niet betaald.

Hier komt een incassobureau als eenincassobureau.nl, die u in opdracht heeft gegeven, om de hoek kijken. Wij zorgen ervoor dat u krijgt wat u verdient. Wij staan ​​achter u en zorgen ervoor dat u zich kunt blijven concentreren op uw onderneming terwijl wij u vertegenwoordigen in de rol van schuldeiser.

Wanneer heb ik professionele incasso nodig?

Het is verstandig om een ​​incassoservice aan te vragen als de klant zijn openstaande facturen niet heeft betaald, ook niet nadat u om betaling heeft verzocht. Als blijk van goede wil van uw kant wordt er een tweede of derde herinnering gestuurd. Theoretisch heeft u echter het recht om na het negeren van de eerste aanmaning contact op te nemen met en opdracht te geven tot een incassobureau. U kunt echter ook zonder voorafgaande herinnering gebruik maken van onze diensten.

Mocht uw klant na het verstrijken van de wettelijke of individueel overeengekomen betalingstermijn nog steeds een betalingsachterstand hebben, dan staan ​​wij u graag bij. Als u de klant een vaste kalenderdatum heeft gesteld waarop hij moet betalen, is de klant ook automatisch in verzuim op de volgende werkdag.

Voordat u contact met ons opneemt, moet u zich er echter van vergewissen dat er een fout is gemaakt en dat een factuur onjuist is opgemaakt.

Incasso is een dienst die voor u kostenneutraal blijft aangezien de zogenaamde wanbetalingsschade wordt overgedragen aan de debiteur. Het enige wat u hoeft te doen, is ons de incassoopdracht en de incassomachtiging kosteloos geven. In onze online service kunt u 24 uur per dag op de hoogte blijven van de actuele status van uw aanvraag.

Hoe werkt een incassotraject en hoe ziet de procedure eruit?

Aan het begin van de samenwerking is er een eenvoudig contact met ons. Een professionele accountmanager neemt uw zaak in behandeling, beoordeelt de zaak en legt vervolgens tot in detail uit hoe uw persoonlijke incassoservice eruit komt te zien. Het incassoproces verloopt volgens een gereguleerde procedure. Wij garanderen dat ons handelen altijd in overeenstemming is met het wettelijk en wettelijk kader.

In de regel wordt eerst geprobeerd een buitengerechtelijke aanmaningsprocedure uit te voeren door het incassobureau. Hier ontvangt de debiteur een juridisch correct en professioneel betalingsverzoek van ons. Doet hij dat niet, dan volgt een gerechtelijke procedure. Zo wordt de incasso bij de rechtbank gelegitimeerd. Een overeenkomstige aanmaning wordt aangevraagd bij de verantwoordelijke aanmaningsrechtbank en naar de debiteur gestuurd.

Voldoet hij na twee weken niet aan deze aanmaning en maakt hij binnen deze termijn geen bezwaar, dan volgt een dwangbevel. Het tenuitvoerleggingsbevel geeft de schuldeiser de mogelijkheid om beslag te leggen op het vermogen van de schuldenaar. Een beslaglegging of beslaglegging beschrijft de regeling van schulden in de vorm van toewijzing van loon, rekening of beslaglegging op eigendom.

Zo werkt een incassoprocedure
Schuiven naar boven