Welke soorten buitenreclame zijn er?

Neon licht

Verlicht advertentiesysteem

Advertentiestructuren kunnen van achteren, van voren of van het hele oppervlak worden verlicht. Verlichte lijsten of lichtbakken vallen ook onder de term lichtreclamesystemen.

Onverlicht advertentiesysteem

Bedrijfsborden kunnen een grote impact hebben, zelfs als ze niet verlicht zijn en kunnen zowel binnen als buiten worden bevestigd. Onverlichte reclamestructuren zijn bijvoorbeeld raambelettering of reclamezuilen.

Wat zijn de doelen van buitenreclame?

Een neonreclame voor buiten heeft vele doelen. Bedrijven willen advertentiesystemen gebruiken om het bereik te vergroten, bekendheid te creëren en de identiteit van het bedrijf te verduidelijken. Maar bovenal genereert een professionele buitenvoorziening aandacht en erkenning bij klanten en een gevoel van verbondenheid en vertrouwen bij medewerkers.

Wat kost lichtreclame voor mijn bedrijf?

De kosten worden berekend op basis van het gewenste materiaal en de grootte van uw advertentiesysteem.

Is het mogelijk om een ​​advertentiesysteem te installeren zonder bouwvergunning?

Advertentiesystemen die zich in de openbare straat bevinden, moeten worden goedgekeurd door de verantwoordelijke bouwvergunningsautoriteit. Alle reclamesystemen die zijn gemaakt van bouwproducten of zijn verbonden met constructieve systemen zijn onderworpen aan goedkeuring. Denk hierbij aan borden, billboards, belettering, lichtreclame en oefenborden. Er zijn alleen uitzonderingen voor advertentiesystemen kleiner dan 1 m².

Hoe helder kunnen neonreclames zijn?

In veel gemeenten moeten reclamesystemen zo worden gebouwd dat de schadelijke effecten van licht op het milieu worden vermeden. Gevaren, nadelen of overlast voor de buurt en het grote publiek worden afgemeten aan de duur en intensiteit van de verlichting.

Neonreclame uit, temperatuur omlaag

Winkeldeuren dicht, neonreclames uit, temperatuur lager: donderdag is de nieuwe Energiebesparingsverordening in werking getreden. Het doel is om het verbruik van elektriciteit en warmte te verminderen. Veel openbare gebouwen in Mecklenburg-Voor-Pommeren zijn ‘s avonds niet verlicht.

De Energiebesparingsverordening is in eerste instantie geldig voor een half jaar. Winkels moeten hun deuren gesloten houden en na 22.00 uur mogen er geen neonreclames meer aan. Monumenten en andere gebouwen mogen ‘s avonds niet meer verlicht worden. Dat was al in meerdere steden in te zien. In plaats van verlichte gevels torende op veel plaatsen de donkere silhouetten van grote kerken de avondlucht in.

Welke soorten buitenreclame zijn er?
Schuiven naar boven