Doorstroomverwarmer: Hoe hoog is het stroomverbruik?

Doorstroomverwarmer: Hoe hoog is het stroomverbruik?

Het stroomverbruik van een doorstromer is vrij hoog. Bij een gemiddeld verbruik van zo’n 18 kWh en een dagelijkse gebruikstijd van 10 minuten kan dit oplopen tot enkele honderden euro’s per persoon per jaar. Dit betekent: In een meerpersoonshuishouden kan dit behoorlijk duur uitvallen. Maar er zijn manieren om het verbruik te verminderen: het stroomverbruik van een doorstroomverwarmer is vrij hoog.

Waarom zijn doorstroomverwarmers zo verbruikend?

Doorstroomverwarmers zorgen voor warm water daar waar geen aansluiting op een centrale watervoorziening mogelijk of gewenst is. Dit kan het geval zijn vanwege bouwkundige omstandigheden of omdat een aansluiting niet de moeite waard is vanwege een onvoldoende levensduur.

Zoals de naam al doet vermoeden, wordt het water verwarmd terwijl het door het apparaat gaat. Het stroomt rond de buisverwarmer, die verantwoordelijk is voor de warmteontwikkeling. Het water kan worden verwarmd tot 60 graden Celsius. Dit vereist vaak een hoog verwarmingsvermogen en dientengevolge een hoog stroomverbruik. Oudere doorstroomverwarmers verbruiken meestal meer energie dan nieuwere modellen.

Wat is het stroomverbruik van een doorstroomverwarmer?

Hoeveel de doorstroomgeiser van invloed is op het totale elektriciteitsverbruik in het huishouden, hangt sterk af van de gebruiksperiode. En dat kan sterk variëren, afhankelijk van de grootte van het gezin. Een doorstroomverwarmer wordt verondersteld tussen de 18 en 33 kW te verbruiken.

Uitgaande van een zuinig model met een vermogen van 18 kW, resulteert een gebruik van 10 minuten per dag in een dagelijks verbruik van 3,06 kWh. Geëxtrapoleerd over het jaar is dat zo’n 1.117 kWh. Met een gemiddelde elektriciteitsprijs van 30 cent per kWh levert de doorstroomboiler alleen al elektriciteitskosten op van zo’n 335 euro per jaar. Een langere gebruiksduur, bijvoorbeeld in meerpersoonshuishoudens, en een hoger apparaatvermogen drijven de som navenant op.

Doorgaans zijn er doorstroomgeisers in de verbruiksklassen 18, 21, 24, 27 en 33 kW. Kleinere compacte doorstromers verbruiken slechts 11 of 13,5 kW. Hierbij geldt: hoe hoger de warmteafgifte, hoe meer water er in één keer kan worden verwarmd.

Doorstroomverwarmer: Hoe hoog is het stroomverbruik?
Schuiven naar boven