Als de rekeninghouder overlijdt: wat gebeurt er met de bankrekening?

Achter laten

Wanneer een naaste overlijdt, is de bankrekening van de overledene niet per se het eerste dat in u opkomt. Dit is een belangrijk punt voor degenen die financiële zaken regelen. Dus wat gebeurt er met de rekening totdat de erfgenamen “contact opnemen”? Wat maakt het uit of de overledene de rekening alleen beheerde of een gezamenlijke rekening beheerde of een volmacht verleende?

Als een rekeninghouder overlijdt, worden banken niet automatisch op de hoogte gesteld van het overlijden, bijvoorbeeld door de erfrechtbank of het registratiekantoor. Het is daarom belangrijk dat u als familielid, erfgenaam of lasthebber het overlijden meldt bij de bank. Als bewijs heeft u de overlijdensakte nodig.

Hoe zit het met de rekeningen van de overleden rekeninghouder? Als de bank op de hoogte is van het overlijden van de rekeninghouder, hangt het vervolg af van het rekeningmodel of of de bank een volmacht heeft. De rekening blijft in principe voorlopig ongewijzigd bestaan. De rechten en plichten die voortvloeien uit het rekening-/depositocontract gaan over op de erfgenamen. Bewijs van erfrecht moet bij de bank worden overlegd.

Tot die tijd kunt u als nabestaande of als erfgenaam niet zomaar rekeningen van deze rekening betalen totdat u een bewijs van recht heeft, ook niet als deze afkomstig zijn van de overledene. Enige rekeninghouder: rekening gaat verder als boedelrekening Als de overledene de enige rekeninghouder was en de bank op de hoogte werd gebracht van hun overlijden, blokkeren ze de toegang tot internetbankieren en ook de bankkaarten. De rekening wordt voortgezet als een boedelrekening. De bank zal alle orders die tijdens het leven van de rekeninghouder worden geplaatst, blijven uitvoeren. Dit kunnen incasso’s zijn of doorlopende opdrachten voor huur, elektriciteit of verzekeringen. Deze betalingen worden alleen stopgezet als ze worden ingetrokken door degenen die daartoe bevoegd zijn.

Bankvolmacht helpt bij boedelrekening

Als u een volmacht heeft voor de rekening van de overledene, kunt u ook na hun overlijden hun financiële zaken regelen. De volmacht vervalt namelijk niet bij het overlijden van de rekeninghouder, maar blijft van kracht voor de erfgenamen van de overleden rekeninghouder. U kunt echter alleen doorgaan met de bankverrichtingen die binnen de reikwijdte van de volmacht vallen. U kunt bijvoorbeeld meestal overschrijvingen doen, contant geld opnemen, rekeningen betalen of effecten van de overledene verkopen. U kunt met name geen leningen afsluiten voor de overledene. Uw acties binnen de aan u verleende vertegenwoordigingsbevoegdheid werken voor en tegen de erfgenamen. De erfgenamen hebben echter het recht om de aan hen verleende volmacht in te trekken. Indien de volmacht slechts door één mede-erfgenaam wordt ingetrokken, blijft de volmacht geldig. U kunt dan alleen samen met de herroepende erfgenaam gebruik maken van de volmacht. Uw vertegenwoordigingsbevoegdheid voor de andere mede-erfgenamen die niet kan worden ingetrokken, blijft bestaan.

Gezamenlijke rekening

Als u met de overledene een gezamenlijke rekening had in de vorm van een zogenaamde oderrekening, behoudt u ook na het overlijden de volledige beschikkingsmacht over de rekening en kunt u in principe de financiën blijven regelen zoals voorheen. Hier leidt het overlijden van een rekeninghouder niet tot opschorting van de rekening. De erfgenamen die de juridische status van de overledene hebben aangenomen, zijn nu mede-eigenaar van de gezamenlijke rekening. Belangrijk: Elke (mede)erfgenaam kan te allen tijde de individuele beschikkingsbevoegdheid intrekken. Elke vervreemding van de gemeenschappelijke rekening vereist dan de medewerking van de betrokken herroepende erfgenaam. Als alle erfgenamen de individuele beschikkingsbevoegdheid intrekken, wordt een of-rekening een en-rekening. Dit betekent dat u als rekeninghouder alleen samen met alle erfgenamen over de rekening kunt beschikken.

Meer informatie over deze materie kunt u verkrijgen bij onder andere een erfrecht advocaat.

Als de rekeninghouder overlijdt: wat gebeurt er met de bankrekening?
Schuiven naar boven